Category

Villa Wessel

Hage, Villa Wessel

Tilbakeføring av historisk hage

Da vi kjøpte Villa Wessel i februar 2017 så var det ikke så godt å si hva som skjulte seg under all snøen. Dessverre var det meste som tittet frem den første sommeren i kategorien kratt og villniss.

Men så lyste det i brann inntil skogen. Jammen var det ikke Brannliljene som tidligere eiers etterkommere hadde ment sto inntil husveggen i sin tid. Så fant vi noen skrøpelige rester etter en syrin. Det ble raskt hogget og skåret ned kratt og busker sånn at den stakkars syrinen skulle få litt lys. Hagen ble undersøkt nøye både første og andre sommer. Det interessante her er at ved å ta vekk villniss så var det flere gamle stauder som så dagens lys, litt etterhvert. Det forteller oss at det kan lønne seg å ha litt tid når en undersøker en hage, særlig der naturen har tatt tilbake grøntanlegget.

 

Markerud Gård, inspirer til tilbakeføring hos Villa Wessel.

For grøntanlegg er faktisk også anerkjent, som en bro mellom naturvern og kulturminnevern. I det henseende så er flere gamle hager i Norge satt i stand med støtte fra Kulturminnefondet. Enkelte hager kan være fredet. Men fredning er ikke et krav for å få støtte til tilbakeføring. 

Vi gir oftest støtte til istandsetting av gamle bygninger, men også hager kan være viktige kulturminner. De forteller en historie om folks levesett og hvordan de likte å ha det rundt seg i tidligere tider.

Simen Bjørgen, Direktør Kultuminnefondet

Villa Wessel Historiske Hage

 

Villa Wessel, et staselig skue på begynnelsen av 1900-tallet.

Villa Wessel var et prakthus da det ble bygget i 1898 i tidstypisk sveitserstil. Synlig laft, rikt dekorerte sveitserverandaer, lange takutstikk, høye etasjer og stor empire vinduer som slapp lys inn og doble fløydører med direkte adkomst til hage. Hagen var på mange måter en forlengelse av huset. Sydvendt og solrik, bugnende med flotte roser, fargerike stauder, bærbusker og frukterær. Midt i hagen sto en høyreist flaggstang for å markere for tilreisende at her var et landhandleri. 

Alt var vakkert innrammet med et hvitmalt stakkitgjerde. Litt lenger unna, en kjøkkenhage, med mandelpoteter og gulrøtter. En eng var det også plass til, der en ku fikk spise seg mett på kløver og gress.

For å gjenskape noe av dette er det ulike elementer som må på plass.

  • Roser
  • Stauder
  • Bærbusker
  • Frukttrær
  • Løvtrær
  • Stakittgjerde
  • Kjøkkenhage
  • Grusganger / stier
  • Flaggstang
  • Blomstereng

Å finne riktig hardførhetsgrad er nøkkelen. Hardførhetsgrad er hvilken klimasone din hage ligger i. I Trysil er det 7-8 som gjelder. Men grenda Jordet og særlig tomten ligger lunt og solrikt til med et godt jordsmonn. Så vi skal nok prøve oss med 5 og 6 også og se hvordan det går.

Det kan også være verdifullt å søke råd, særlig hos anleggsgartnere som har spesialisert seg på historiske hager og som har kunnskap om lokal hardførhetsgrad. Planen er å få tegnet et forslag til tilbakeføring. .

Vi har også spurt naboer med flotte hager og mye hagekunnskap. Mulighetene er mange. Men med et begrenset busjett så får vi kanskje etterhvert søke om støtte – og ellers håpe at det kan spire og gro i Villa Wessels  Historiske Hage, sånn litt etter litt.

Historiske Hager som inspirerer

Det er flere historiske hager som inspirerer når en skal gå i gang med tilbakeføring av egen hage. Flere av disse hagene er også åpne for publikum. Her er et knippe av våre favoritter.

 

Hovelsrud Gård, Helgøya, Nes.

 

Sveinhaug Gård, Rudshøgda.

 

Melgården, Deset i Østerdalen.

 

Markerud Gård, Nittedal.

Om du har innspill til tilbakeføringen av en historisk hage til et sveitserhus i Trysil, så ta endelig kontakt med oss! Ellers kan du følge oppdateringer her. Forhåpentligvis vil vi starte planleggingen allerede sommeren 2019.

Continue reading
Historie, Villa Wessel

Den skjeve løa i Jordet

Om du har vært nord for Trysil sentrum og kjørt inn mot grenda Jordet så har du kanskje lagt merke til en ganske så vind-skjev liten løe i veikanten?

Lenge har grenda lurt på om løa står en vinter til. Og skal vi være ærlige så lurer vi egentlig litt på det vi og. Løa hører nemlig til Villa Wessel og er en del av tomten, som går på begge siden av gamleveien inn til Jordet.

Sett fra veien, på venstre side av det gamle uthuset står en utedo av nyere alder (tatt i betraktning løas byggeår). På høyre side er det en ripsbusk, stort som et lite tre, som nærmest dytter huset litt opp.

Og alle lurer på når løa skal takke for seg.

Ingen vanlig løe.

En løe er i følge Det Store Norske Leksikonet, den delen av uthusbygningen (driftsbygningen) på en gård der avlingene av korn og stråfôr (høy, surfôr) oppbevares og denne er gjerne forbundet med fjøs og stall. Men nå har Villa Wessel aldri hatt noe gårdsdrift.

Villa Wessel, med pakkhuset til venstre i bildet.

Villa Wessel ble bygget 1898 som landhandleri og bolighus for Sersjant Halvorsen og hans familie. I forbindelse med landhandleriet ble det satt opp et varelager, et langt pakkhus, som strakk seg helt opp til krysset. Det er dette pakkhuset vi ser rester av i dag og som nok mange tror er en liten løe.

Audens i forgrunnen. Villa Wessel, pakkhuset i full lengde samt bryggerhuset i bakgrunnen. Foto: Normann ca 1915.
Historisk bilde som viser pakkhuset, ca 1950-tallet.

Pakkhuset står beskrevet i branntaksten fra 1900, med at det var oppført i reisverk og taket var dekket av spon. Huset var 19.3 meter langt og 6 meter bredt. Det står videre at det huset var inndelt i to rom og forsynt med to store dører, den ene en dobbel dør.

Branntaksten kan fortelle at bygningen var forsikret til 500kr, som i dagens penger ville ha vært 35.000kr. Til sammenligning var hovedhuset forsikret for 4.100kr. Derimot dagens verdi av den lille triste bygningen er nok ikke stort. Men som en viktig del av landhandleriet, så er den historiske verdien grunn nok til å reise huset igjen.

Den skjeve løa i Jordet februar 2017.

Med andre ord, historien om den skjeve løa i Jordet ender ikke her.

Continue reading