Arbeidsklær fra Snickers Workwear

Arbeidsklær er ikke bare forbeholdt profesjonelle håndverkere!

Åpen stikketaks-dag 26.mai

Invitasjon til åpen dag hos Villa Wessel i Jordet i Trysil for deg som kan være interessert i tradisjonshåndverk,...

Tilbakeføring av historisk hage

Villa Wessel var et prakthus i 1898 med doble fløydører som ga direkte adkomst til en historisk hage...

Utvikling av Trysil sentrum

Gamle bygg er identitetsbærere og bør bevares er anbefalingen Trysil Kommune nå har fått av rådgivere i Norconsult. ​Norconsult har...

Stikketakskurs i Trysil

Vi er så heldige å ha fått støtte til istandsetting av Villa Wessel gjennom en tilskuddsordning ‘Kulturminner for alle’...
Villa Wessel
Arbeidsklær fra Snickers Workwear
Bygg og Bevar
Åpen stikketaks-dag 26.mai
Hage, Villa Wessel
Tilbakeføring av historisk hage
Trysil
Utvikling av Trysil sentrum
Bygg og Bevar
Stikketakskurs i Trysil

Restaurering

er helt eller delvis å tilbakeføre en bygning til tidligere tilstand.

Om oss

Velkommen
til Villa Wessel!

Dette er ikke bare en blogg om kitting av vinduer og maling med linolje. Det er også om en families personlige reise, med ønske om å realisere en boligdrøm.

les mer
Villa Wessel

Inspirasjon

fra
Bygg og Bevar
til
Lev Landlig
dette er hva
som inspirerer oss

Les mer
Hage, Villa Wessel

Tilbakeføring av historisk hage

Da vi kjøpte Villa Wessel i februar 2017 så var det ikke så godt å si hva som skjulte seg under all snøen. Dessverre var det meste som tittet frem den første sommeren i kategorien kratt og villniss.

Men så lyste det i brann inntil skogen. Jammen var det ikke Brannliljene som tidligere eiers etterkommere hadde ment sto inntil husveggen i sin tid. Så fant vi noen skrøpelige rester etter en syrin. Det ble raskt hogget og skåret ned kratt og busker sånn at den stakkars syrinen skulle få litt lys. Hagen ble undersøkt nøye både første og andre sommer. Det interessante her er at ved å ta vekk villniss så var det flere gamle stauder som så dagens lys, litt etterhvert. Det forteller oss at det kan lønne seg å ha litt tid når en undersøker en hage, særlig der naturen har tatt tilbake grøntanlegget.

 

Markerud Gård, inspirer til tilbakeføring hos Villa Wessel.

For grøntanlegg er faktisk også anerkjent, som en bro mellom naturvern og kulturminnevern. I det henseende så er flere gamle hager i Norge satt i stand med støtte fra Kulturminnefondet. Enkelte hager kan være fredet. Men fredning er ikke et krav for å få støtte til tilbakeføring. 

Vi gir oftest støtte til istandsetting av gamle bygninger, men også hager kan være viktige kulturminner. De forteller en historie om folks levesett og hvordan de likte å ha det rundt seg i tidligere tider.

Simen Bjørgen, Direktør Kultuminnefondet

Villa Wessel Historiske Hage

 

Villa Wessel, et staselig skue på begynnelsen av 1900-tallet.

Villa Wessel var et prakthus da det ble bygget i 1898 i tidstypisk sveitserstil. Synlig laft, rikt dekorerte sveitserverandaer, lange takutstikk, høye etasjer og stor empire vinduer som slapp lys inn og doble fløydører med direkte adkomst til hage. Hagen var på mange måter en forlengelse av huset. Sydvendt og solrik, bugnende med flotte roser, fargerike stauder, bærbusker og frukterær. Midt i hagen sto en høyreist flaggstang for å markere for tilreisende at her var et landhandleri. 

Alt var vakkert innrammet med et hvitmalt stakkitgjerde. Litt lenger unna, en kjøkkenhage, med mandelpoteter og gulrøtter. En eng var det også plass til, der en ku fikk spise seg mett på kløver og gress.

For å gjenskape noe av dette er det ulike elementer som må på plass.

 • Roser
 • Stauder
 • Bærbusker
 • Frukttrær
 • Løvtrær
 • Stakittgjerde
 • Kjøkkenhage
 • Grusganger / stier
 • Flaggstang
 • Blomstereng

Å finne riktig hardførhetsgrad er nøkkelen. Hardførhetsgrad er hvilken klimasone din hage ligger i. I Trysil er det 7-8 som gjelder. Men grenda Jordet og særlig tomten ligger lunt og solrikt til med et godt jordsmonn. Så vi skal nok prøve oss med 5 og 6 også og se hvordan det går.

Det kan også være verdifullt å søke råd, særlig hos anleggsgartnere som har spesialisert seg på historiske hager og som har kunnskap om lokal hardførhetsgrad. Planen er å få tegnet et forslag til tilbakeføring. .

Vi har også spurt naboer med flotte hager og mye hagekunnskap. Mulighetene er mange. Men med et begrenset busjett så får vi kanskje etterhvert søke om støtte – og ellers håpe at det kan spire og gro i Villa Wessels  Historiske Hage, sånn litt etter litt.

Historiske Hager som inspirerer

Det er flere historiske hager som inspirerer når en skal gå i gang med tilbakeføring av egen hage. Flere av disse hagene er også åpne for publikum. Her er et knippe av våre favoritter.

 

Hovelsrud Gård, Helgøya, Nes.

 

Sveinhaug Gård, Rudshøgda.

 

Melgården, Deset i Østerdalen.

 

Markerud Gård, Nittedal.

Om du har innspill til tilbakeføringen av en historisk hage til et sveitserhus i Trysil, så ta endelig kontakt med oss! Ellers kan du følge oppdateringer her. Forhåpentligvis vil vi starte planleggingen allerede sommeren 2019.

Continue reading
Historie, Villa Wessel

Den skjeve løa i Jordet

Om du har vært nord for Trysil sentrum og kjørt inn mot grenda Jordet så har du kanskje lagt merke til en ganske så vind-skjev liten løe i veikanten?

Lenge har grenda lurt på om løa står en vinter til. Og skal vi være ærlige så lurer vi egentlig litt på det vi og. Løa hører nemlig til Villa Wessel og er en del av tomten, som går på begge siden av gamleveien inn til Jordet.

Sett fra veien, på venstre side av det gamle uthuset står en utedo av nyere alder (tatt i betraktning løas byggeår). På høyre side er det en ripsbusk, stort som et lite tre, som nærmest dytter huset litt opp.

Og alle lurer på når løa skal takke for seg.

Ingen vanlig løe.

En løe er i følge Det Store Norske Leksikonet, den delen av uthusbygningen (driftsbygningen) på en gård der avlingene av korn og stråfôr (høy, surfôr) oppbevares og denne er gjerne forbundet med fjøs og stall. Men nå har Villa Wessel aldri hatt noe gårdsdrift.

Villa Wessel, med pakkhuset til venstre i bildet.

Villa Wessel ble bygget 1898 som landhandleri og bolighus for Sersjant Halvorsen og hans familie. I forbindelse med landhandleriet ble det satt opp et varelager, et langt pakkhus, som strakk seg helt opp til krysset. Det er dette pakkhuset vi ser rester av i dag og som nok mange tror er en liten løe.

Audens i forgrunnen. Villa Wessel, pakkhuset i full lengde samt bryggerhuset i bakgrunnen. Foto: Normann ca 1915.
Historisk bilde som viser pakkhuset, ca 1950-tallet.

Pakkhuset står beskrevet i branntaksten fra 1900, med at det var oppført i reisverk og taket var dekket av spon. Huset var 19.3 meter langt og 6 meter bredt. Det står videre at det huset var inndelt i to rom og forsynt med to store dører, den ene en dobbel dør.

Branntaksten kan fortelle at bygningen var forsikret til 500kr, som i dagens penger ville ha vært 35.000kr. Til sammenligning var hovedhuset forsikret for 4.100kr. Derimot dagens verdi av den lille triste bygningen er nok ikke stort. Men som en viktig del av landhandleriet, så er den historiske verdien grunn nok til å reise huset igjen.

Den skjeve løa i Jordet februar 2017.

Med andre ord, historien om den skjeve løa i Jordet ender ikke her.

Continue reading
Trysil

Scandinavian Mountains Airport åpner i 2019.

Scandinavian Mountains Airport, også kjent som Sälen Trysil Airport, er en ny flyplass nære den norske grensen i Dalarna, Sverige som nå er under bygging, med planlagt ferdigstillelse desember 2019.

Den planlagte flyplassen som bygges på den lille flyplassen Mobergskölen nære Rörbacksnäs, vil fly inn gjester fra Danmark, England, Tyskland, Nederland og Russland, til vintersport regionene Sälen og Idre i Sverige og Trysil og Engerdal i Norge.

Til sammenligning vil den nye høyteknologiske flyplassen, som skal bygges med digitale trafikktårn, vil avstanden til Trysil sentrum bli 43 km mot 171 km distanse fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Arbeidet med flyplassen startet i august 2017 og allerede kan man se flyplassterminal og rullebane på plass. Det gjenstår og se hvilke flyselskaper som vil operere denne nye destinasjonen.

Scandinavian Mountains Airport desember 2018.

Åpningen av Scandinavian Mountains Airport betyr økt turisme, flere arbeidsplasser og er utvilsomt et stort skritt i riktig retning for å sikre en bærekraftig utvikling for Trysil, som Norges og kanskje Nordens beste skidestinasjon.

Flyplassen er eid av selskapet Scandinavia Mountains Airport AB som igjen er et samarbeidsprosjekt mellom SkiStar AB og de turistdestinasjonen i begge land. Svenske myndigheter har støttet prosjektet med 250 million svenske kroner, i tillegg til lokal støtte.

Følg arbeid og utvikling på scandinavianmountains.se

Continue reading
Trysil

Utvikling av Trysil sentrum

Gamle bygg er identitetsbærere og bør bevares er anbefalingen Trysil Kommune nå har fått av rådgivere i Norconsult.

Ni bilder av gamle bygg i Trysil sentrum

​Norconsult har sett på utfordringene og mulighetene i Trysil sentrum med flere gode poeng. Vi leser med glede særlig de to siste punktene under muligheter.

Bevaring av kulturminner i Trysil sentrum

Innbygda har en rik historie med både gårds- og skogdrift, og som en del av dette, tømmerfløting. Kulturminnene som vitner om denne tiden er fortsatt godt synlig og kan styrkes ved at de historiske bygningene og tilhørende kulturlandskap blir vernet gjennom Kulturminneplanen som er under utarbeidelse og at disse får rom i sentrumsplanen, med nødvendige hensynssoner.

Mulighetsstudien utarbeidet av Norcunsult ble presentert for kommunestyret 26. februar 2019.

Utfordringer

 • Utflytende og udefinerte offentlige rom
 • Manglende kontakt mellom elv og by
 • Dårlige forhold for miljøvennlig transport
 • Få gode møteplasser
 • Trafikkutfordringer i høysesong
 • Lite innbydende bebyggelse av lav kvalitet
 • Manglende strategisk plassering av funksjoner
 • Unge flytter ikke tilbake
 • Søken etter anerkjennelse fra turismen

Muligheter

 • Strukturere parkering
 • Dele inn Løkjavegen i soner for gående, kjørende og opphold med fortau, kantstein, plasser og byrom
 • Lage flere byrom
 • Få flere aktive fasader ut mot Storvegen, helst butikker
 • Knytte elva til sentrum med gangveger, siktlinjer og ny bebyggelse som åpner opp mot elva
 • Konsentrere handelen til Storvegen og Løkjavegen og bygge på tomme tomter der
 • Bevare noe av kvalitetene som ligger i gamle eiendommer med hager som ligger som grønne lunger i dag
 • La hagene og de gamle bygningene bli sentrale brikker i ny utvikling av sentrum fordi de gir historisk dybde og er viktige identitetsbærere 

Vi i Villa Wessel er glad for å se at Norconsult har identifisert de gamle gårdene og husene i Innbygda, som en unik ressurs når sentrumskjernen skal utvikles.

Kvea Gård er en av de siste gårdtunene i Trysil sentrum som nå går en usikker tid i møte med forslag om ombygging og utbygging av storbarnehage.

Vi håper at denne studien kan være positiv for bevaring av sentrumsnære kulturperler som både Kvea Gård og Trysil Prestegård.

Trysil Prestegård.

Vi anbefaler alle som er glad i Innbygdas unike særpreg om å følge nøye med på utviklingen så ikke sentrums identitet og historie går tapt men blir bevart for en bærekraftig utvikling av Trysil som turistdestinasjon og landbrukskommune.

Fakta

Kulturminneplan for Trysil er utarbeidet, har vært på høring (oktober 2018). Neste skritt er vedtak. Totalt 10 bygninger eller bygningsmiljøer ble inkludert i planen med forslag om registrering som kulturminne. Kvea Gård er registrert under jordbruk og setring og Prestegården er registrert som bygning, uten tilhørende hage. Vi ser ingen foreslåtte fredningstiltak i planen annet en hensynssone. Kilde.

Sentrumsplanen er under arbeid i Trysil Kommune nå. Mulighetsstudien av Norconsult er en del av dette arbeidet. I følge kommunens hjemmeside: Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad som jobber med sentrumsplanen understreker at denne studien kun tar for seg et foreløpig forslag til overordnede muligheter og utfordringer i selve sentrumskjernen.

Continue reading
Historie

Karen Halvorsen 1872-1958

Bak enhver fremragende mann står en kvinne. Vi vil gjerne få introdusere Karen Halvorsen. 

Født Karen Elise Eriksdatter den 14.november i 1872. Hun vokste opp med foreldre Erik Eriksen og Kari Persdatter og søsken på Kjølberget i Eltdalen.

Karen Halvorsen f. Karen Elise Eriksen

Knappe 20 år gammel møtte hun den 14 år eldre Sersjant Halvorsen, de ble forelsket og giftet seg i 1893. 5 år senere, da med to små hengende i skjørtekanten og med en voksende mage, hjalp hun til med det ambisiøse byggeprosjektet og entreprenør ide; Jordet grendas vakreste praktbolig og landhandleri som sto ferdig i 1898. 

Familien Halvorsen.

Åtte unger skulle hun og mannen få, alle vokste opp i en grend med yrende folkeliv og med landhandleriet som det naturlige møtestedet. 

Det er lite tvil om at Karen var familiekjær og holdt orden på hus og hjem. Ryddig hage og frodig grønnsakshage har vi sett på bilder. Vi har hørt gjetord om hennes gode kjøttkaker og ellers om et spiskammers som bugnet av fristende saker. Hun må ha visst å få det meste ute av Trysils stutte sommer! I samme spiskammers lente hun også ungene oppetter døren får å ta mål over hvor høye de var blitt. Den sirlige løkkeskriften står der den dag i dag. 

Kvinneforeningen på trappen til Villa Wessel

Men hun var også aktiv i grenda. På begynnelsen av 1900-tallet var Karen med på oppstart av Jordet Kvinneforening. Som et aktivt medlem holdt Karen medlemsmøter i Villa Wessel. Foreninga jobbet for generell velferd i grenda og samlet inn penger blandt annet til sykeutstyr. 

Karen ble enke i 1947 og bodde videre i det store sveitserhuset som hun hadde bygget sammen med sin mann.  Karen gikk bort den 17.desember 1958. 

Tre generasjoner Halvorsen på verandaen i Villa Wessel

Bilde 1. Portrett fra Bygdeboka

Bilde 2. Familien Halvorsen

Bilde 3. Kvinneforeningen 1914

Bilde 4. Tre generasjoner 1950 tallet, delt av barnebarn Bjørn Henning som sitter til venstre i bilde.

Continue reading
Bygg og Bevar

Stikketakskurs i Trysil

Vi er så heldige å ha fått støtte til istandsetting av Villa Wessel gjennom en tilskuddsordning ‘Kulturminner for alle’ fra Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB, som skal styrke norske håndverkstradisjoner. Og som en del av støtten står kunnskap og kompetanseoverføring i fokus. Så med denne støtten kunne vi holde stikketakskurs, gratis for deltagerene.

I samarbeid med Anno Trysil Engerdal Museum ble kurset holdt på Trysil Bygdetun i fjøset som selvsagt også har stikketak. For de av dere som ikke kjenner til Bygdetunet så er det regnet for landets eldste bygdemuseum, stiftet i 1901. Museet omfatter i dag våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse – i alt 21 bygninger som viser lokal historie og byggeskikk. Flottere omgivelser for kurset vårt kunne vi ikke ønsket oss!

I alt 11 karer og en kjerring (gjett hvem!), de fleste håndverkere og erfarne bygningsvernere men også noen ganske så ferske i faget møtte opp til snøvær i Trysil denne siste lørdags formiddagen i oktober.

Vi hadde leid inn Arild Teppen for å holde kurset. Arild er håndverker som til daglig er ansatt som arbeidsleder i Elverum kommune. Han har studert Bygningsvern på Fagskolen Innlandet og tidligere holdt kurs i stikketakslegging i samarbeid med Anno Trysil Engerdal Museum. Arild er Trysling men bosatt i Elverum med kone og barn.

Selv har Arild lært å legge stikketak av en 85 år gammel Trysling i tillegg til at han har studert den lokale byggeskikken gjennom flere år. Med første del av stikketakskurset, en teoridel, ga Arild kursdeltagerne en grundig innføring i historie og tradisjoner såvel som utvelgelse av tre, stikke- og leggeteknikk.

Det ble tid tid en kaffepause og deltagerene fikk også muligheten til å prøve seg på å lage stikker, noen for første gang. Etter kurset var omme ble de fleste med opp til Villa Wessel, for omvisning og litt mat rundt bålet. Rett og slett en flott dag med fine folk, som vi håper å se igjen til våren, for andre del og praksisdelen av kurset.

Under følger litt bilder som gir et lite inntrykk av kurset.

Til slutt, en stor takk til Arild Teppen som holdt kurset og til Åge Broløkkken fra museet som alltid stiller opp. Og en tusen hjertelig takk til alle kursdeltagerne også, som stilte med godt humør, interesse og stor entusiasme. Nå gleder vi oss til gjensyn til våren – og til praksisdelen av stikketakurset!

Continue reading

Populære innlegg

Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Hvis en ønsker å bevare og restaurere og ikke bare ‘pusse opp’ er det nok å sette seg inn i.

Villa Wessel i Lokalavisa

‘Prosjekt prakthus’ kunne man lese i Lokalavisen på dagens førsteside. Mer ‘prosjekt hus’ og et godt stykke unna prakt tenkte vi.