«I hvilke ende bør man begynne?» er vel kanskje noe av det første som slår en når en går i gang med et restaureringsprosjekt, så vel som et byggeprosjekt.

Vi har funnet en strategi som hjelper oss. Dette er faktisk noe vi plukket opp da vi så på ‘Arga snickaren’ for mange år siden. De fleste han besøkte sto med håpløse prosjekter og uten anelse om hvor en skulle starte.

Det viste seg også at en del av de hadde et ganske så urealistisk syn på hvor lang tid arbeidet ville ta og hva dette ville koste. Det ble raskt klart at det var en arbeidsplan som skulle bli løsningen. Med full oversikt over arbeidsoppgaver med forventet tidsbruk og kostnad ble det lettere å avgjøre hvordan en skulle komme i mål til planlagt tid. Ingen vil jo bo i et oppussingsprosjekt i evig tid, selvom en del kanskje ender opp med det, ufrivillig.

«Anders Öfvergård» aka Arga Snickaren fra Kanal 5

Den viktigaste delen kommer att vara att skapa en arbetsplan!

Arga Snickaren, Kanal 5

“Plans Are Worthless, But Planning Is Everything” sies det. Vi tolker det som at planen ikke er endelig før den er gjennomført, og at den må oppdateres og endres underveis avhengig av hva man gjør og eventuelt finner. Men første steg er altså en arbeidsplan som en lager med fire enkle steg.

1. Definer delprosjekter og oppgaver

Sett opp en plan der prosjektet deles inn i delprosjekter og så arbeidsoppgaver. F.eks Del det gjerne inn i eksteriør og interiør, per etasje og per rom.

2. Estimer tid

Legg til forventet tidsbruk per arbeidsoppgave i antall dagsverk, per person. Med en oversikt over antall dagsverk så har en mulighet til å estimere når prosjektet er forventet å være i mål.

Egeninnsats på fritiden er gratis og er en fler så vil en kunne gjennomføre mer langt raskere. Kanskje har du familie og venner som du kan spørre? Inviter på dugnad!

Leier en inn hjelp så vil jobben gå betydelig fortere, avhenging av ditt eget kunnskapsnivå og hvilken oppgaver det er snakk om.

3. Budsjett og finansiering

Med et budsjett kan du planlegge hvordan arbeidet skal finansieres, som kan være en kombinasjon av sparepenger, lån og tilskudd.

Budsjettet bør inkludere alt en trenger for gjennomføring; materialkostnad, innleid utstyr og verktøy (inkludert frakt av dette) og innleid arbeidskraft.

Et interessant tips er at om prosjektet blir finansiert av sparepenger så har prosjektene en tendens til å blir rimeligere, enn om prosjektet finansieres med lån. Folk er som oftest mer nøysomme med oppsparte midler.

4. Prioriter oppgaver

Med et budsjett så er det også lettere å prioritere, hva gjør en til hvilken tid og er det rom for å kutte kostnader noe sted? Underveis er budsjettet et godt styringsverktøy for kostnadskontroll og tidsbruk, med oversikt over hvor mye det står igjen.

Det er viktig her å være realistisk på hvor mye tid en har og hvor mange som kan hjelpe til. Alle monner drar. Så må en huske at all innleid hjelp øker kostnadene men vil forventes å signifikant fremskynde prosjektet.

Så kort fortalt, om man ikke vil ha besøk av ‘Arga Snickaran’ så må man ha en plan. Spør oss gjerne om du lurer på noe og lykke til!