Monthly Archives

mars 2019

Historie, Villa Wessel

Den skjeve løa i Jordet

Om du har vært nord for Trysil sentrum og kjørt inn mot grenda Jordet så har du kanskje lagt merke til en ganske så vind-skjev liten løe i veikanten?

Lenge har grenda lurt på om løa står en vinter til. Og skal vi være ærlige så lurer vi egentlig litt på det vi og. Løa hører nemlig til Villa Wessel og er en del av tomten, som går på begge siden av gamleveien inn til Jordet.

Sett fra veien, på venstre side av det gamle uthuset står en utedo av nyere alder (tatt i betraktning løas byggeår). På høyre side er det en ripsbusk, stort som et lite tre, som nærmest dytter huset litt opp.

Og alle lurer på når løa skal takke for seg.

Ingen vanlig løe.

En løe er i følge Det Store Norske Leksikonet, den delen av uthusbygningen (driftsbygningen) på en gård der avlingene av korn og stråfôr (høy, surfôr) oppbevares og denne er gjerne forbundet med fjøs og stall. Men nå har Villa Wessel aldri hatt noe gårdsdrift.

Villa Wessel, med pakkhuset til venstre i bildet.

Villa Wessel ble bygget 1898 som landhandleri og bolighus for Sersjant Halvorsen og hans familie. I forbindelse med landhandleriet ble det satt opp et varelager, et langt pakkhus, som strakk seg helt opp til krysset. Det er dette pakkhuset vi ser rester av i dag og som nok mange tror er en liten løe.

Audens i forgrunnen. Villa Wessel, pakkhuset i full lengde samt bryggerhuset i bakgrunnen. Foto: Normann ca 1915.
Historisk bilde som viser pakkhuset, ca 1950-tallet.

Pakkhuset står beskrevet i branntaksten fra 1900, med at det var oppført i reisverk og taket var dekket av spon. Huset var 19.3 meter langt og 6 meter bredt. Det står videre at det huset var inndelt i to rom og forsynt med to store dører, den ene en dobbel dør.

Branntaksten kan fortelle at bygningen var forsikret til 500kr, som i dagens penger ville ha vært 35.000kr. Til sammenligning var hovedhuset forsikret for 4.100kr. Derimot dagens verdi av den lille triste bygningen er nok ikke stort. Men som en viktig del av landhandleriet, så er den historiske verdien grunn nok til å reise huset igjen.

Den skjeve løa i Jordet februar 2017.

Med andre ord, historien om den skjeve løa i Jordet ender ikke her.

Continue reading
Trysil

Scandinavian Mountains Airport åpner i 2019.

Scandinavian Mountains Airport, også kjent som Sälen Trysil Airport, er en ny flyplass nære den norske grensen i Dalarna, Sverige som nå er under bygging, med planlagt ferdigstillelse desember 2019.

Den planlagte flyplassen som bygges på den lille flyplassen Mobergskölen nære Rörbacksnäs, vil fly inn gjester fra Danmark, England, Tyskland, Nederland og Russland, til vintersport regionene Sälen og Idre i Sverige og Trysil og Engerdal i Norge.

Til sammenligning vil den nye høyteknologiske flyplassen, som skal bygges med digitale trafikktårn, vil avstanden til Trysil sentrum bli 43 km mot 171 km distanse fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Arbeidet med flyplassen startet i august 2017 og allerede kan man se flyplassterminal og rullebane på plass. Det gjenstår og se hvilke flyselskaper som vil operere denne nye destinasjonen.

Scandinavian Mountains Airport desember 2018.

Åpningen av Scandinavian Mountains Airport betyr økt turisme, flere arbeidsplasser og er utvilsomt et stort skritt i riktig retning for å sikre en bærekraftig utvikling for Trysil, som Norges og kanskje Nordens beste skidestinasjon.

Flyplassen er eid av selskapet Scandinavia Mountains Airport AB som igjen er et samarbeidsprosjekt mellom SkiStar AB og de turistdestinasjonen i begge land. Svenske myndigheter har støttet prosjektet med 250 million svenske kroner, i tillegg til lokal støtte.

Følg arbeid og utvikling på scandinavianmountains.se

Continue reading
Trysil

Utvikling av Trysil sentrum

Gamle bygg er identitetsbærere og bør bevares er anbefalingen Trysil Kommune nå har fått av rådgivere i Norconsult.

Ni bilder av gamle bygg i Trysil sentrum

​Norconsult har sett på utfordringene og mulighetene i Trysil sentrum med flere gode poeng. Vi leser med glede særlig de to siste punktene under muligheter.

Bevaring av kulturminner i Trysil sentrum

Innbygda har en rik historie med både gårds- og skogdrift, og som en del av dette, tømmerfløting. Kulturminnene som vitner om denne tiden er fortsatt godt synlig og kan styrkes ved at de historiske bygningene og tilhørende kulturlandskap blir vernet gjennom Kulturminneplanen som er under utarbeidelse og at disse får rom i sentrumsplanen, med nødvendige hensynssoner.

Mulighetsstudien utarbeidet av Norcunsult ble presentert for kommunestyret 26. februar 2019.

Utfordringer

 • Utflytende og udefinerte offentlige rom
 • Manglende kontakt mellom elv og by
 • Dårlige forhold for miljøvennlig transport
 • Få gode møteplasser
 • Trafikkutfordringer i høysesong
 • Lite innbydende bebyggelse av lav kvalitet
 • Manglende strategisk plassering av funksjoner
 • Unge flytter ikke tilbake
 • Søken etter anerkjennelse fra turismen

Muligheter

 • Strukturere parkering
 • Dele inn Løkjavegen i soner for gående, kjørende og opphold med fortau, kantstein, plasser og byrom
 • Lage flere byrom
 • Få flere aktive fasader ut mot Storvegen, helst butikker
 • Knytte elva til sentrum med gangveger, siktlinjer og ny bebyggelse som åpner opp mot elva
 • Konsentrere handelen til Storvegen og Løkjavegen og bygge på tomme tomter der
 • Bevare noe av kvalitetene som ligger i gamle eiendommer med hager som ligger som grønne lunger i dag
 • La hagene og de gamle bygningene bli sentrale brikker i ny utvikling av sentrum fordi de gir historisk dybde og er viktige identitetsbærere 

Vi i Villa Wessel er glad for å se at Norconsult har identifisert de gamle gårdene og husene i Innbygda, som en unik ressurs når sentrumskjernen skal utvikles.

Kvea Gård er en av de siste gårdtunene i Trysil sentrum som nå går en usikker tid i møte med forslag om ombygging og utbygging av storbarnehage.

Vi håper at denne studien kan være positiv for bevaring av sentrumsnære kulturperler som både Kvea Gård og Trysil Prestegård.

Trysil Prestegård.

Vi anbefaler alle som er glad i Innbygdas unike særpreg om å følge nøye med på utviklingen så ikke sentrums identitet og historie går tapt men blir bevart for en bærekraftig utvikling av Trysil som turistdestinasjon og landbrukskommune.

Fakta

Kulturminneplan for Trysil er utarbeidet, har vært på høring (oktober 2018). Neste skritt er vedtak. Totalt 10 bygninger eller bygningsmiljøer ble inkludert i planen med forslag om registrering som kulturminne. Kvea Gård er registrert under jordbruk og setring og Prestegården er registrert som bygning, uten tilhørende hage. Vi ser ingen foreslåtte fredningstiltak i planen annet en hensynssone. Kilde.

Sentrumsplanen er under arbeid i Trysil Kommune nå. Mulighetsstudien av Norconsult er en del av dette arbeidet. I følge kommunens hjemmeside: Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad som jobber med sentrumsplanen understreker at denne studien kun tar for seg et foreløpig forslag til overordnede muligheter og utfordringer i selve sentrumskjernen.

Continue reading
Historie

Karen Halvorsen 1872-1958

Bak enhver fremragende mann står en kvinne. Vi vil gjerne få introdusere Karen Halvorsen. 

Født Karen Elise Eriksdatter den 14.november i 1872. Hun vokste opp med foreldre Erik Eriksen og Kari Persdatter og søsken på Kjølberget i Eltdalen.

Karen Halvorsen f. Karen Elise Eriksen

Knappe 20 år gammel møtte hun den 14 år eldre Sersjant Halvorsen, de ble forelsket og giftet seg i 1893. 5 år senere, da med to små hengende i skjørtekanten og med en voksende mage, hjalp hun til med det ambisiøse byggeprosjektet og entreprenør ide; Jordet grendas vakreste praktbolig og landhandleri som sto ferdig i 1898. 

Familien Halvorsen.

Åtte unger skulle hun og mannen få, alle vokste opp i en grend med yrende folkeliv og med landhandleriet som det naturlige møtestedet. 

Det er lite tvil om at Karen var familiekjær og holdt orden på hus og hjem. Ryddig hage og frodig grønnsakshage har vi sett på bilder. Vi har hørt gjetord om hennes gode kjøttkaker og ellers om et spiskammers som bugnet av fristende saker. Hun må ha visst å få det meste ute av Trysils stutte sommer! I samme spiskammers lente hun også ungene oppetter døren får å ta mål over hvor høye de var blitt. Den sirlige løkkeskriften står der den dag i dag. 

Kvinneforeningen på trappen til Villa Wessel

Men hun var også aktiv i grenda. På begynnelsen av 1900-tallet var Karen med på oppstart av Jordet Kvinneforening. Som et aktivt medlem holdt Karen medlemsmøter i Villa Wessel. Foreninga jobbet for generell velferd i grenda og samlet inn penger blandt annet til sykeutstyr. 

Karen ble enke i 1947 og bodde videre i det store sveitserhuset som hun hadde bygget sammen med sin mann.  Karen gikk bort den 17.desember 1958. 

Tre generasjoner Halvorsen på verandaen i Villa Wessel

Bilde 1. Portrett fra Bygdeboka

Bilde 2. Familien Halvorsen

Bilde 3. Kvinneforeningen 1914

Bilde 4. Tre generasjoner 1950 tallet, delt av barnebarn Bjørn Henning som sitter til venstre i bilde.

Continue reading