Vern om Trysil sentrum

Trysil kommune sin sentrumsplan er fra 2003 og nå er Norconsult leid inn for å utarbeide en ny plan, med de utfordringene og muligheten en av Norges største skidestinasjoner har.

Det er mange hensyn må tas for å sikre kvalitet, mangfold og god tilgjengelighet for innbyggere såvel turister i sentrumskjernen. Kulturhistoriske elementer skal sikres, grønne lunger bevares, og handelen og utbyggingsinteresser skal sikres gode vilkår.

Oppmøte ved Gammelskula i Trysil.

I den forbindelse arrangerte Fortidsminneforeningen fakkeltog for de som ville vise sin støtte til bevaring av Innbygdas kulthurhistoriske hus, hager og miljøer. Kulturminnene ligger som perler på en snor, særlig i den trivelige handlegata Løkjasvingen samt et stykke av Storvegen. I tillegg har sentrum flotte hus og gårder, som Kvea og Prestegården.

I Løkjasvingen, en gate med gamle hus i tradisjonell Trysil-stil med tilhørende hager, ligger det flere butikker og koselige spisesteder, flere av dem med uteservering på sommeren.

Ca 70 Tryslinger hadde funnet veien til sentrum onsdag kveld, for å markere sin støtte. Leder i Trysil og Engerdal Fortidsminneforenming Ellen Fauske holdt appell før fakkeltoget gikk fra Gammelskula, rundt Løkjasvingen og videre opp til Kvea., med flere stopp og taler underveis.

Kvelden ble rundet av i historiske omgivelser, på gastropuben Bar Trysil Fladhagen som ligger i en 100 år gammel låve i Løkjasvingen.

Bar Trysil er et av våre favorittsteder, med kortreist mat servert i historiske omgivelser.

Det er lite tvil om at engasjementet rundt den nye sentrumsplanen er høyt, og det er mange interesser som skal ivaretas. Kommunen står uten tvil ovenfor en utfordrende oppgave.

Kommune ønsker at alle skal bli hørt og holder derfor folkemøte for sentrumsplanen på Trysil-Knut Hotell den 26.mars. Man kan også sende sine innspill til postmottak@trysil.kommune.no

Du lurer kanskje på hvorfor vi engasjerer oss? Villa Wessel ligger jo fredfullt til, ca 10 minutters kjøring nord for Trysil sentrum, Innbygda.

Jo, etter flere år i utlandet og jobb med markedsføring innen turisme til Norge så vet vi at historiefortelling og identitet er veien fremover, for både mennesker og destinasjoner såvel som næringsliv. Vi mener at enhver innovasjon og utvikling får best resultat om det er basert på det unike.

Trysil er Norges største elgkommune, med lange og stolte tradisjoner innen jord- og skogbruk. Trysilelva hadde landets siste tømmerfløting, helt opp til 90tallet. Men kommunen er kanskje mest kjent i dag for å være Norges største skidestinasjon. Visste du at Norges første skirenn ble holdt her og at Trysil sin skiklubb ‘Trysilgutten’ ble stiftet så langt tilbake som i 1861 – som Norges første skiklubb? Det stopper ikke der! Landets eldste bygdemuseum ligger midt i sentrum, stiftet i 1901. Trysil med sin storslagene og åpne natur er også kjent for å fostre landskjente forfattere såvel som skiløpere som alltid er ‘Stavtaket Foran’.

Vi støtter Norconsult sin anbefaling: «La hagene og de gamle bygningene bli sentrale brikker i ny utvikling av sentrum fordi de gir historisk dybde og er viktige identitetsbærere.» .

Fordi vi mener at Tryslingene har mye å være stolt av. Ta vare på det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *