Lys i Gamle Hus i Trysil og Engerdal

Villa Wessel hadde stått forlatt siden 80-tallet da vi tok over. Dessverre er det ikke det eneste. Hver femte, totalt 33 252 landbrukseiendommer med bolighus står ubebodd i Norge. Tomme bolighus kommer i tillegg.

Bare i vårt nærområde i Nordre Trysil har vi flere hus, husmannsplasser og gårder som står øde. Med tanke på at både Trysil og Engerdal er fraflyttingskommuner, er det ikke på tide at vi snar gjør noe?

Ødegårdene – historien om stedene som ble forlatt

Nordvold. Bilde: Egil Enemo.

Nordvold er en gammel husmannsplass som ble satt opp av Kristoffer Eriksen Øvergård litt før 1870. Den siste gardbrukeren som levde og virket her var sønnesønnen Karl Nordvold (1892 – 1987) sammen med Berntine Holtet. Hun var fra Skogn i Trøndelag, men kom som tjenestejente til det vesle bruket en St. Hansdag rett etter krigen og ble værende der, med ansvar for fjøs og hjem.På det meste hadde de syv kuer som ble melket for hånd i tillegg til 16 ungdyr på båsen. Gardsdrifta ble nedlagt i 1966, og bruket har stått ubebodd siden 1987. 

Nordre Muruåsen. Foto: Egil Enemo.

Nordre Muruåsen på Slettås ble bygd omkring 1860, men gikk videre i 1872 til Ole Henriksen Korphullet. Han utvidet innmarka, bygde opp igjen alle husene på nytt. Etter sigende var han både sterk og nevenyttig. Ole var gift med Marie Knutsdatter fra nedre Tenåsen. Under folketellingen i 1910 er Ludwig Muruaasen (f.1875) sammen med sin kone Inger Gjermundsdatter, deres tre barn og tre øvrige familiemedlemmer registrert boende her. Plassen har stått ubebodd fra våren 1987. 

Muråsen søndre. Bilde : Egil Enemo.

Muruåsen søndre (eller Muruåsen søre/nedre som plassen også kalles) ligger i dag øde og forlatt. Det vesle bruket ble bygd i 1860 av Helge Pellesen Muruåsen som opprinnelig var fra Øvre Muruåsen da han stiftet familie med Pernille Olsdatter Mellemgård. Etterhvert huset den lille plassen både ekteparet, deres seks barn i tillegg til hans foreldre. En del av familien emigrerte til USA på slutten av 1800-tallet. Under folketellingen i 1910 hadde Ole P. Helgensen overtatt driften, mens Helge bodde der frem til han gikk vekk i 1912. Gardsdriften opphørte i 1975, og plassen ble fraflyttet i 1989. 

Atter liv på tomme plasser og i små grender

Via Facebook siden Lys i Gamle Hus kom vi over et spennende prosjekt i Valdres der det jobbes iherdig med å få nye folk til å flytte inn, stoppe forfall av bygningsarven og for igjen skape liv i grendene.

Ideen til ‘Huga på bruk’ kom fra Yvonne Tonnaer i Vestre Slidre bonde og småbrukarlag og en driftig lokal gårdbruker ble ansatt på deltid med å lede arbeidet: fra kartlegging av tomme hus og dialog med eierene til å nå ut til potensielle nye eiere eller leietagere. 

“Vi trur ingen gardseigarar ser med lett hjarte på at tunet er tomt og lyset av. Men det er alltid ein grunn til at det har vorte sånn.

Hallgrim Rogn, Daglig Leder Innovangsjon

Prosjektet ønsker å nå frem til de som vil bo og leve, drive gård og de som vil leve ut drømmen om et liv på landet – og komme i dialog med eier av et tomt hus om en løsning. Så langt har 35 ut av 90 tomme bruk fått nytt liv, enten ved at eier har flyttet tilbake, familie har tatt over eller at stedet har blitt solgt eller bortleid.

Se mer om prosjektet her: vangivaldres.no

Solskinnshistorie i Engerdal

En av de eldste gårdene i Engerdal sto tom og forfallen. Såpass trist skjebne hadde gården at den ble valgt ut som en av ni gårder i Norge til å bli med i boken, Ødegårder. Boken er ment for å få folk til å få opp øynene, før det er for sent, og historien har gått tapt.

Engerdals eldste gård, Nordgård.

Heldigvis går Nordgård endelig nå en lysere fremtid i møte. En familiemann fra Hamar har kjøpt gården og vil flytte inn innen 2022. Frem til da skal gården settes istand.

Flere tomme hus søker folk

Hadde det ikke vært fint om vi kunne ha hatt vårt eget bosetnings-prosjekt i Trysil og Engerdal, så flere tomme hus og gårder kunne bli fylt med nytt liv? Med en lokal prosjektleder som kunne ha kartlagt hva som står forlatt, gå i dialog med eierene om salg, utleie eller rett og slett bortforpaktning i bytte mot istandsetting og vedlikehold?

Tenk om ressurssterke mennesker kunne toge ut av hovedstaden, bort fra boligprisene som knebler de gode ideene deres, fylle lidenskapen sin inn i de rå, kule bygningene i distriktet – og skape seg et nytt liv!

Tove Elise Ihler, Senior Rådgiver i Riksantikvaren og primus motor bak Lys i Gamle Hus.

Det handler om å kartlegge hus og bruk, så matche disse med interessenter. Vang i Valdres har oppskriften på hvordan det skal gjøres!

Kilde om husmannsplasser i Trysil: Nord-Trysil historielag ved Egil Enemo.

4 kommentarer om “Lys i Gamle Hus i Trysil og Engerdal”

 1. Jeanette sier:

  Å ja, jeg hadde flyttet tvert!
  Med halvveis oppvekst på hytta i Trysils skoger, banker hjertet litt ekstra for et slikt prosjekt.
  Hadde noe forpaktet bort en ødegård til meg, hadde jeg vært lykkelig, og jeg hadde gjort alt i min makt for å sette det i stand.

  1. Bianca Wessel sier:

   Hei Jeanette og takk for at du kikket innom bloggen vår. Vi har lyst til å foreslå et lignende prosjekt i Trysil og Engerdal. Det burde jo så absolutt være noe for kommunene her oppe! Bh, Bianca

 2. Kine Bakke sier:

  Det hadde vært fantastisk med en oversikt og et prosjekt som det de har i Vang. Vi leter selv etter et bruk i Trysil.

 3. Lena sier:

  Kom over siden din etter gjentatte google-søk. Vi har kjøpt en gammel husmannsplass nærmere Plassen. Drømmen er jo å få satt denne i såpass stand at det går ann å flytte inn, men realismen tilsier at det kun blir levende lys i vinduene her i ferier noen år framover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *