Støtte fra Kulturminnefondet

Restaurering av eldre bygninger kan fort bli dyrt, men med en god porsjon egeninnsats så blir kostnaden betydelig lavere. I tillegg er det ulike støtteordninger som finnes.

Kulturminnefondet som ble etablert i 2002 er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Fondet har kontorer i Bergmannsgata på Røros men dekker hele landet.

For å få støtte til bevaring må eier sende inn en søknad. I 2015 ble det bevilget 63,8 millioner kroner, i 2016 kom det inn 1241 søknader om i alt 340 millioner kroner. I 2017 kan 243 gå i gang med bevarings prosjekter, støttet av Kulturminnefondet.

Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Klima og miljøminister Helgesen har uttalt at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

Vi har tatt kontakt med Kulturminnefondet angående Villa Wessel. Når man starter et prosjekt som dette så er ikke bare pengestøtte med også deling av kunnskap og gode råd uvurdelig. Og vi har allerede begynt å jobbe med vår søknad, som må leveres inne 1.november 2017, for behandling og vedtak i mars 2018.

Søknaden til Kulturminnefondet bør blandt annet

 • Beskrivelse av prosjektet
 • Beskrive tiltakene som skal gjøres
 • Begrunne hvorfor disse tiltakene er viktige
 • Legge ved godkjenning for prosjektet
 • Legge ved dokumentasjon for andre tilskudd dere søker eller har allerede fått innvilget
 • Beskriv litt om dagens bruk og fremtidige bruksplaner
 • Historikken om kulturminnet
 • Hvis du tror Kulturminnefondet kan hjelpe deg på vei med ditt prosjekt så anbefaler vi å ta kontakt eller eventuell sende inn en søknad innen 1.november i år. Om det skulle haste så finnes det også støtte til sikrings- og strakstiltak. Kulturminnefondet har avsatt 3,5 millioner kroner til formålet, og søknadene behandles fortløpende. Tilskuddsbeløpet har en øvre grense på 50.000,- og nedre grense på 10.000,- Hvilke tiltak støttes med sikrings- og strakstiltak?

  I 2016 fikk Berli Gård i Grimstad, også kjent som Farmen fra TV, støtte fra Kulturminnefondet for å bevare og restaurere deler av våningshuset.

 • Midlertidig tetting av tak.
 • Midlertidig tetting av dører og vinduer for å hindre inndriv av regn og snø.
 • Avstiving med midlertidige sikringsanordninger for å hindre utglidning og sammenrasing av for eksempel fundamenter og kjellere, vegger og tak.
 • Mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner.
 • I 2016 fikk Berli Gård i Grimstad, også kjent som Farmen fra TV, støtte fra Kulturminnefondet for å bevare og restaurere deler av våningshuset.

  Mer om Kulturminnefondet, det viktige arbeidet de gjør og søknadsprosessen finner du her: kulturminnefondet.no

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *