Et SEFRAK registrert hus?

Hva betyr det egentlig at huset er SEFRAK registrert? Kan huset være et kulturminne selv om det ikke er registrert og motsatt, er huset fredet om det er?

SEFRAK står for ‘Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminner i Norge’, og ansvaret for registeret ligger i dag hos Riksantikvaren. Selve registreringen skjedde mellom 1975 og 1995, av bygninger eldre enn 1900. (eldre enn 1945 i Finnmark). Verdt å merke seg er at det er flere hus i Norge med eldre byggeår enn 1900 som ikke ble registrert.

Totalt ble ca 515.000 bygninger registrert og hvert objekt har sitt eget registerkort med informasjon som plassering, eierforhold, bruksformål, tilstand, konstruksjonsmåte og kjente ombygginger. Dessuten er det en liten planskisse med mål og ett eller flere fotografier. Fylkeskommunene skal oppbevare originalskjema etter registreringen, mens det meste av foto blir oppbevart i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Men i motsetning til hva noen tror så betyr en SEFRAK-registrering ikke at huset er vernet eller fredet.

Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar.

riksantikvaren.no

Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke et formelt vern. Oppføringen i registeret innebærer heller ikke i seg selv noen spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus.

SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har lokalhistorisk verdi. Men registreringen ble i sin tid også brukt for å få en oversikt over potensielle verneverdig bygninger.

Registreringa fungerer rett og slett mer som ett rødt flagg, for bygninger der kommunen bør ta en ekstra vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive. Det at en bygning er SEFRAK-registrert betyr ikke at bygningen har et formelt vern.

Verdt å nevne er at om bygningen er eldre enn fra 1850 så er det lovfestet i §25 i Kulturminneloven at en vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller riving kan bli godkjent. Men fortsatt så kan kommunen gi tillatelse til rivning eller endring på tross av at kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen kan uttale seg i mot dette.

En SEFRAK-registrering avgjør heller ikke om bygningen er et kulturminne. Det er flere bygninger uten SEFRAK-registrering som kan ha en verneverdi og i høyeste grad være et kulturminne. For å forklare hva et kulturminne er, i ordets videste forstand, så er alle spor etter menneskers liv og virksomhet som er etterlatt i omgivelsene kulturminner. Så med andre ord, er der historie knyttet til en enkeltbygninger til naturformasjoner og kulturmiljøer så er disse alle kulturminner, i mer eller mindre grad.

Så med andre ord, i praksis så har en SEFRAK-registrering ikke stort å si for verken kulturminne eller vernestatus.

Villa Wessel står oppført som SEFRAK-registrert. Men dette betyr følgelig veldig lite for huset og for oss.

Flyfoto tatt på 80-tallet, i tidsrommet da kanskje Villa Wessel ble SEFRAK-registrert.

Villa Wessel har i dag ingen vernestatus. I følge kulturminnesok.no som skal gi informasjon om kulturminner i alle de tre ulike vernekategoriene så har Trysil kommune ingen bygninger i databasen i det hele tatt. Dette kan selvsagt endre seg med en kulturminneplan. Vi har selv foreslått Villa Wessel som et kulturminne med en vernestatus og da gjenstår det og se hva som blir vedtatt.

Avslutningsvis, om du har et gammelt hus så har det lite hvis ingenting å si om det er SEFRAK-registrert. Men er du allikevel nysgjerrig så er det en oversikt over alle hus og SEFRAK status så ta en titt innom seeiendom.no

2 kommentarer om “Et SEFRAK registrert hus?”

 1. Tracey sier:

  Hi! Found your blog but I can’t read Norwegian. Is there any way to translate to English? I’m in Canada. 😊

  1. Bianca Wessel sier:

   Hi Tracey.

   I’m so glad you found us and that you like the blog. You can translate websites by reading them in Google Translate.

   Open a web browser and go to translate.google.com. You don’t need a Google account to access it, because it’s free to all.On the right, choose the language you want to see the website in. Click Translate. Let me know if this works.

   Otherwise, you can also find us on Instagram and Facebook if you search for Villa Wessel. Instagram has a convenient ‘see translation’ option. Obviously, these translations will not be perfect. But you should get an idea about what we are talking about. Also, if you are wondering about something in particular – let me know and I can translate it for you!

   Best,
   Bianca

Det er stengt for kommentarer.