Tilskudd til veteranbiler

Etter sigende skulle det stå en veldig spesiell bil i det gamle pakkhuset hos oss. Faktisk så sikre i sin sak var enkelte at de måtte ta en titt selv, etter at vi tatt over i 2017. Det var gjeteord om alt fra merke til farge og design.

Men det var ingen bil i pakkhuset som sto for nedfalls.

Vi har siden fått støtte av Kulturminnefondet til å sette i stand pakkhuset. Og gledelige nyheter var det da fondet annonserte at skal gi støtte til rullende kulturminner, som et prøveprosjekt med oppstart 1. januar 2021. Ordningen vil evalueres etter ett års varighet.

Kulturminnefondet har fått mange henvendelser og flere søknader om støtte til rullende materiell.

Tine Sundtoft, Styreleder Kulturminnefondet

Rullende og bevegelig materiell omfatter et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og i søknadsbehandlingen kommer Kulturminnefondet til å se på følgende forutsetninger:

  • Del av kulturmiljø
  • Allmenn tilgjengelighet
  • Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk
  • Opprinnelighet og norsk brukshistorie

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.

Så får vi se, om det etterhvert igjen blir en veteranbil parkert i pakkhuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *