Formidling

Her er en oversikt over formidling som vi gjør med formål å bruke vårt prosjekt og den erfaringen vi erverver oss underveis til å dele og øke bevisstheten om kulturminnevern i Norge gjennom reiser
og foredragsvirksomhet – for å redde vår norske kulturarv.

Bianca og Børre ønsker velkommen til åpendag i samarbeid med Nord Trysil historielag 2017

Formidling 2019

31.05 – 01.06 Stikketakskurs for håndverkere og huseiere

24.05 – 02.06 Stikketaksdugnad åpen for alle og annonsert via Trysil Kommune og Lokalavisa

Formidling 2018

267.10 Stikketakskurs teoridel, for håndverkere og huseiere, i samarbeid med Anno Museum Trysil Bygdetun. Annonsert via Trysil Kommune, Lokalavisa og Trysilposten.

Formidling 2017

Åpendag i samarbeid med Nord Trysil historielag